CERCUL DE STUDII SCANDINAVE a fost înființat în luna ianuarie a anului 2014, la inițiativa Conf. univ. dr. Carmen Vioreanu și a mai multor studenți din cadrul Secției de Suedeză a Facultății de Limbi și Literaturi Străine București (Universitatea din București). Este primul cerc studențesc din România concentrat asupra studiului limbilor și culturilor scandinave.

Activitățile Cercului de Studii Scandinave se desfășoară pe trei câmpuri:

Prin acest spațiu de dezbatere și analiză ne propunem stimularea orizontului de cunoaștere și creativității studenților, conturarea și dezvoltarea unor proiecte culturale și educaționale axate pe studiile culturale scandinave, stimularea activității științifice a studenților și absolvenților, experiența lucrului în echipă, crearea unei rețele de tineri scandinaviști.