Cercul de studii scandinave

CERCUL DE STUDII SCANDINAVE a fost înființat în luna ianuarie a anului 2014, la inițiativa Conf. univ. dr. Carmen Vioreanu și a mai multor studenți din cadrul Secției de Suedeză a Facultății de Limbi și Literaturi Străine București (Universitatea din București). Este primul cerc studențesc din România concentrat asupra studiului limbilor și culturilor scandinave.

Activitățile Cercului de Studii Scandinave se desfășoară pe trei câmpuri:

  • ateliere de creație și studii intermediale (proiecte mari)
  • sesiunile de comunicări științifice ale studenților scandinaviști
  • conferințe susținute de cadre didactice universitare și cercetători în domeniu.

Prin acest spațiu de dezbatere și analiză ne propunem stimularea orizontului de cunoaștere și creativității studenților, conturarea și dezvoltarea unor proiecte culturale și educaționale axate pe studiile culturale scandinave, stimularea activității științifice a studenților și absolvenților, experiența lucrului în echipă, crearea unei rețele de tineri scandinaviști.

Proiecte mai vechi: https://cerculdestudiiscandinave.wordpress.com/

Conferința SCS-SAS

Ediția a 6-a: Representations of Scandinavia then and now: History, Fiction, Myths”

8-9 noiembrie 2019, Casa Universitarilor

Proiectul Piese pentru UNATC

Ediția 2019

„Piese pentru UNATC”, ateliere de traduceri de dramaturgie suedeză, organizate de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine la UNATC

Ediția 2018:

„Piese pentru U.N.A.T.C. Dramaturgie suedeză în traducere în limba română”, ateliere de traduceri organizate de Universitatea din București la împlinirea a 50 de ani de studii de limba suedeză în România

Concursul de traduceri ANNARR

Concursul de traduceri ANNARR și-a anunțat laureații

Săptămâna Culturii Nordice:

Săptămâna Culturii Nordice la Universitatea din București