Licență – Disertație

FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER

 Data publicării: 16/12/2021

Pentru informații actualizate despre licență și disertație urmărește pagina Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Tematica și bibliografia pentru examenele de licență 2023 pot fi consultate AICI.

 

LICENȚĂ: TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PROBELOR SCRISE: IUNIE 2022, SEPTEMBRIE 2022, FEBRUARIE 2023

 

Limbă și literatură Germană A 

Limbă si literatură Germană B

Limbă și literatură Neerlandeză

Limbă și literatura Suedeză

Traducere și interpretare

Limbi moderne aplicate (actualizat 29.03.2022)

 

MASTER: Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susținerea disertației*.

*În cazul Masterului pentru Formarea Interpreților de Conferință, examenul de finalizare cuprinde următoarele probe:
– interpretare consecutivă și simultană (specializarea A)
– interpretare consecutivă și simultană (specializarea B)
– susținerea disertației

Ghidul examenului de licență

ÎNDRUMARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENȚĂ

În conformitate cu regulamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și cu Metodologia de finalizare a studiilor, începând din sesiunea iunie 2018 ciclul de licenţă de 3 ani de la specializările filologice se încheie prin susţinerea unui proiect de licență (teză) la una din specializări (limba A sau limba B, la alegere) şi a unui examen scris la cealaltă specializare. Pentru a fi declarat promovat, studentul trebuie să obţină, la examenul scris, nota minimă 5 (cinci).

 

Modele examen scris licență:   

                                                                                                 

Specializarea Germană A și B, Filologie: 

Specializarea  Limbi Moderne Aplicate Germană:
Specializarea Traducători-Interpreți-Terminologi Germană:

 

Ghiduri redactare lucrare licență:

Cerere pentru contestații examene de licență

 

Cererea pentru contestații la examenele scrise se poate regăsi AICI.