DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE

Director de departament – Prof. dr. Gabriel H. DECUBLE

Consiliul departamentului:

  • Prof. dr. Gabriel H. DECUBLE
  • Conf. dr. Mihai DRAGANOVICI
  • Conf. dr. Ileana-Maria RATCU
  • Conf. dr. Maria IROD
  • Lect. dr. Cristina DOGARU

Profesori Emeriți

                                                                                                                                       

Secretar departament – Iuliana COSTEA

Contact e-mail: germanice@lls.unibuc.ro

Germană

Profesori titulari

Colaboratori

  • Asist. drd. Paul Calmâc
  • Asist. dr. Julianne Thois
  • Asist. dr. Cristian Vîjea

 

 

Suedeză