DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE

Director de departament – Conf. dr. Ileana-Maria RATCU

Consiliul departamentului:

Profesori Emeriți

                                                                                                                                       

Referent departament- Iuliana COSTEA

Contact e-mail: germanice@lls.unibuc.ro

Germană

Profesori titulari

Colaboratori

  • Asist. dr. Mihai Crudu
  • Conf. dr. Marianne KOCH
  • Asist. dr. Julianne Thois
  • Lect. dr. Joachim Umlauf
  • Asist. dr. Cristian Vîjea
  • Lect. dr. Traian Ioan Geană

 

 

Neerlandeză

Profesori titulari

Suedeză

Profesori titulari