Rezultate gradații de merit

În data de 07.12.2021, comisia numită prin hotărârea Consiliului DLLG din 06.12.2021 s-a întrunit pentru jurizarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pe perioada 2022-2026. În urma evaluării dosarelor de concurs, comisia a constatat că ambele candidaturi...