Rezultate gradații de merit

În data de 07.12.2021, comisia numită prin hotărârea Consiliului DLLG din 24.11.2022 s-a întrunit pentru jurizarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 2023-2027.

În urma evaluării dosarelor de concurs, comisia a constatat că ambele candidaturi întrunesc cerințele formale, fiind declarate admise cu următoarele punctaje:

  •  conf.dr. Ruxandra Cosma – 516 puncte
  • conf.dr. Ileana Maria Ratcu – 418 puncte

Procesul verbal al ședinței de jurizare a concursului poate fi consultat AICI