În data de 07.12.2021, comisia numită prin hotărârea Consiliului DLLG din 24.11.2022 s-a întrunit pentru jurizarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru perioada 2023-2027. În urma evaluării dosarelor de concurs, comisia a constatat că ambele...