Rezultate gradații de merit

În data de 07.12.2021, comisia numită prin hotărârea Consiliului DLLG din 06.12.2021 s-a întrunit pentru jurizarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pe perioada 2022-2026. În urma evaluării dosarelor de concurs, comisia a constatat că ambele candidaturi întrunesc cerințele formale, fiind declarate admise cu următoarele punctaje: prof.dr. Ioana Crăciun-Fischer – 650 puncte; conf.dr. Ioana Hermine Fierbințeanu – 595 puncte.