Licență – Disertație

Propuneri titluri si teme lucrări licență si disertație, 2020 - 2021

Noiembrie 2020

 1. Adriana Dănilă, Lect. dr – Teme licență
 2. Alexandra Nicolaescu, Lect. dr.-  Teme licență
 3. Ana Iroaie, Lect. dr. – Teme licență și disertație
 4. Ana Karlstedt, Lect.dr. –  Teme licență
 5. Carmen Iliescu, Lect. dr. – Teme licență
 6. Cristina Dogaru, Lect. dr. – Teme licență
 7. Daniela Ionescu-Bonanni, Conf. dr. – Teme licență și disertație
 8. Horațiu Gabriel Decuble, prof. dr. – Teme licență și disertație
 9. Ioana Crăciun-Fischer, Prof. dr. – Teme licență si disertație
 10. Ioana Hermine Fierbințeanu, Conf. dr. – Teme licență și disertație
 11. Maria Irod, Conf. dr. – Teme licență și disertație
 12. Mihaela Zaharia, Prof. dr. – Teme licență și disertație
 13. Raluca Rădulescu, Prof. dr. – Teme licență și disertație
 14. Ileana Maria Ratcu, Conf. dr. – Locuri indisponibile
 15. Markus Fischer, Prof. dr. –  Locuri indisponibile
 16. Mihai Draganovici, Conf. dr. – Locuri indisponibile
 17. Vlad Cucu-Oancea, Lect.dr.- Locuri indisponibile
Ghidul examenului de licență

ÎNDRUMARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENȚĂ

În conformitate cu regulamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și cu Metodologia de finalizare a studiilor, începând din sesiunea iunie 2018 ciclul de licenţă de 3 ani de la specializările filologice se încheie prin susţinerea unui proiect de licență (teză) la una din specializări (limba A sau limba B, la alegere) şi a unui examen scris la cealaltă specializare. Pentru a fi declarat promovat, studentul trebuie să obţină, la examenul scris, nota minimă 5 (cinci).

 

Modele examen scris licență:   

                                                                                                 

Specializarea Germană A și B, Filologie: 

Specializarea  Limbi Moderne Aplicate Germană:
Specializarea Traducători-Interpreți-Terminologi Germană:

 

Ghiduri redactare lucrare licență: