Licență – Disertație

Ghidul examenului de licență

ÎNDRUMARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENȚĂ

În conformitate cu regulamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și cu Metodologia de finalizare a studiilor, începând din sesiunea iunie 2018 ciclul de licenţă de 3 ani de la specializările filologice se încheie prin susţinerea unui proiect de licență (teză) la una din specializări (limba A sau limba B, la alegere) şi a unui examen scris la cealaltă specializare. Pentru a fi declarat promovat, studentul trebuie să obţină, la examenul scris, nota minimă 5 (cinci).

 

Modele examen scris licență:   

                                                                                                 

Specializarea Germană A și B, Filologie: 

Specializarea  Limbi Moderne Aplicate Germană:
Specializarea Traducători-Interpreți-Terminologi Germană:

 

Ghiduri redactare lucrare licență: