Licență – Disertație

Licență și disertație: sesiunea Septembrie 2020

 

Detaliile actualizate cu privire la sesiunea de licență și disertație Septembrie 2020, le gasiti pe site-ul oficial al FLLS:

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2020

Ghidul examenului de licență

ÎNDRUMARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENȚĂ

În conformitate cu regulamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și cu Metodologia de finalizare a studiilor, începând din sesiunea iunie 2018 ciclul de licenţă de 3 ani de la specializările filologice se încheie prin susţinerea unui proiect de licență (teză) la una din specializări (limba A sau limba B, la alegere) şi a unui examen scris la cealaltă specializare. Pentru a fi declarat promovat, studentul trebuie să obţină, la examenul scris, nota minimă 5 (cinci).

 

Modele examen scris licență:   

                                                                                                 

Specializarea Germană A și B, Filologie: 

Specializarea  Limbi Moderne Aplicate Germană:
Specializarea Traducători-Interpreți-Terminologi Germană:

 

Ghiduri redactare lucrare licență:

Propuneri titluri si teme lucrări licență si disertație, 2019 - 2020

(publicat pe 01/10/2019)

 

 1. Adriana Dănilă, Lect. dr – Teme licenta Adriana Dănilă
 2. Alexandra Nicolaescu, Lect. dr.-  http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Alexandra-Nicolaescu.docx
 3. Ana Iroaie, Lect. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/Ana-Iroaie_teme.docx
 4. Ana Karlstedt, Lect.dr. –  http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Ana-Karlstedt.docx
 5. Carmen Iliescu, Lect. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Carmen-Iliescu_teme.doc
 6. Cristina Dogaru, Lect. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/Cristina-Dogaru_teme.docx
 7. Daniela Ionescu-Bonanni, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Daniela-Ionescu-Bonanni.docx
 8. Ileana Ratcu, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/Ileana-Ratcu_teme.docx
 9. Ioana Crăciun-Fischer, Prof. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Ioana-Craciun-Fischer.docx
 10. Ioana Hermine Fierbințeanu, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Hermine-Fierbinteanu.docx
 11. Horațiu Decuble, Prof. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Horatiu-Decuble_teme.docx
 12. Maria Irod, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Maria-Irod_teme.doc
 13. Markus Fischer, Prof. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Markus-Fisher.doc
 14. Mihaela Zaharia, Prof. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Mihaela-Zaharia_teme.docx
 15. Mihai Draganovici, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Mihai-Draganovici_teme.docx
 16. Raluca Rădulescu, Prof. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Raluca-Radulescu_teme.doc
 17. Ruxandra Cosma, Conf. dr. – http://germanice.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/Ruxandra-Cosma_-teme.docx