DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI GERMANICE

Director de departament – Prof. dr. Gabriel H. DECUBLE

Consiliul departamentului:

 • Prof. dr. Gabriel H. DECUBLE
 • Conf. dr. Mihai DRAGANOVICI
 • Conf. dr. Ileana-Maria RATCU
 • Conf. dr. Maria IROD
 • Lect. dr. Cristina DOGARU

Profesori Emeriți

                                                                                                                                       

Secretar departament – Iuliana COSTEA

Contact e-mail: germanice@lls.unibuc.ro

Germană

Profesori titulari

Colaboratori

 • Asist. dr. Paul Calmâc
 • Asist. dr. Julianne Thois
 • Asist. dr. Cristian Vîjea
 • Lect. dr. Joachim Umlauf
 • Asist. dr. Mihai Crudu

 

 

Neerlandeză

Suedeză

 • Lector Dag Gunnar Fransson
 • Conf. dr. Ileana Stănculescu
 • Asist. dr. Raluca Boboc (colaborator)
 • Asist. drd. Gabriel Ionescu (colaborator)